هفتادودومین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی «کوه» منتشر شد

/Content/files/eb15b7a2668544038734e9b742c96e61/1820f7a37a8d42058aff96b15270cfcb.jpeg

هفتادودومین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی «کوه» - پاییز ۹۲ - منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم: پرونده برودپیک ( گفت و گو با مسئولین فدراسیون، باشگاه آرش و صاحب‌نظران)، مصاحبه با عظیم قیچی ساز، جایگاه روان شناسی در هیمالیانوردی، ناگفته های صعود اورست، نکات فنی در غارنوردی، یوگا برای سنگ‌نوردی، گزارش برنامه و تراژدی نانگاپاربات، نقش سرپرستی در مدیریت یک اکسپدیشن، نگاهی آسیب شناسانه به هیمالیانوردی ایرانی، تعامل و تقابل کوه‌نوردی داخلی و هیمالیانوردی، عنکبوت سفید، قهرمانان کوه، معرفی کتاب و ده‌ها مطلب خواندنی دیگر. این نشریه را می‌توانید از پیش‌خوان مطبوعات در سراسر کشور به قیمت ۵۰۰۰ تومان تهیه کنید قابل ذکر است که در این شماره مطالبی از خانم منصوره رجبلو،علی نصیری از اعضای باشگاه بارایه شده و نیز یادبود جشن سی سالگی باشگاه به چاپ رسیده است.