پیمایش موفق دره "تنگه زندان" توسط تیم باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/554a2c2a0a3c494da249fb99d11d4f9a/d1af8a1153274b379df405dcdf7374b2.jpeg

تیم دره نوردی باشگاه تهران در یک تلاش سه روزه موفق به پیمایش دره تنگه زندان گردید. این دره یکی از وحشی ترین دره های کشور است که توسط باشگاه کوهنوردی تهران و دماوند گشایش گردیده است. نفرات شرکت کننده در برنامه: علی نصیری (سرپرست) نوید هنرکار(کمک سرپرست) حسین صالحی حسین صفری میثم صدیقی راضیه نژاد زارع راضیه خادمیان احمد جوهری ایمان خلیلی ضمن تبریک به این عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی در برنامه های آتی را داریم