اطلاع از دوره های آموزشی

/Content/files/554a2c2a0a3c494da249fb99d11d4f9a/0b683aeada4641beae6de7e2f25493ba.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی می رساند برای آگاهی از دوره های آموزشی آتی که توسط کمیته آموزش برگزار می گردد به بخش " دوره های آموزشی" سایت مراجعه فرمایید. با سپاس