تقویم ورزشی شش ماهه دوم سال 1392

/Content/files/e5064840a36c4e66adc634efe83346de/a0c765fec49f4a738b9bad824fd7a53a.jpeg

برای مشاهده روی تصاویر کلیک نمایید توضیحات : جلسات هفتگی سه شنبه ها ساعت 18 الی 20 برگزار می شود. سرپرست برنامه ها موظف است بلافاصله بعد از انجام برنامه یک نسخه گزارش کتبی را همراه با فایل گزارش مذکور و نیز تصاویر برنامه به کمیته اجرایی تحویل نماید. سرپرستان برنامه ها موظفند پرچم باشگاه را برای گرفتن عکس در برنامه از انبار تحویل بگیرند. سرپرستان برنامه ها موظفند فرم" ارزیابی سرپرست" را از کمیته اجرایی تهیه و بلافاصله بعد از انجام برنامه بین نفرات توزیع و بعد از تکمیل به کمیته مذکور عودت نمایند. سرپرستان برنامه ها موظفند در حین ثبت نام فرم" پیش ثبت نام" را از کمیته اجرایی تحویل و نفرات شرکت کننده را به تایید کمیته های ذیصلاح برسانند. 6. ثبت نام برای شرکت در برنامه ها در جلسه عمومی صورت می گیرد.