ثبت نام برنامه اعضای جدید مورخ 1 شهریور

اعضای جدید باشگاه کوهنوردی تهران می رساند که برنامه این هفته مورخ 1 شهریور "کوه دوشاخ" می باشد. لذا از کلیه اعضای جدید تقاضا می شود در این برنامه که با موضوع خطرات کوهستان برگزار می گردد شرکت نمایند. محل ثبت نام: جلسه عمومی باشگاه در روز سه شنبه 29 مرداد ماه ساعت 18 الی 20 مربی: آقای حسن فولادی سرپرست: آقای مسعود محمدی