لغو برنامه صعود دیواره علم کوه+علت و نتیجه

/Content/files/b73f43c6833746e1a03e416bfce32edc/d88d1152eb1a447eb6db5cedae8da5c9.jpeg

بی شک همه ما زمانی آموخته ایم و باید آموزش دهیم، عده ای از برای یادگیری ما وقت و انرژی گذاشته اند که ما نیز باید انتقال دهیم، عده ای اداره کرده اند و مانیز باید اداره کنیم، عده ای گذشت کردند و مانیز باید گذشت کنیم، این همان چرخه نکویی است که بیشتر در نهادهای غیرانتفاعی می چرخد و خواهد چرخید. باشگاه کوهنوردی تهران بر این شد که توان فنی خود را توسعه دهد و در این راستا تصمیم بر آن شد تا بر تعداد افراد فنی که در حوزه یخ و برف و سنگ فعالیت می کنند افزایش یافته( در کنار این دو حوزه اصلی به بخش هایی مثل دره نوردی، جنگل، غار و دوچرخه کوهستان و ... نیز توجه شده است) و برنامه های شاخصی در این زمینه صورت گیرد. در زمینه یخ و صعودهای یخچالی تعدادی از اعضا فعال شده و برنامه های خوبی انجام گردید. این توسعه و زایش در این زمینه میسر نمی شد مگر با تسهیم تجربه میان مجربان و مبتدیان که خوشبختانه همکاری های خوبی در این زمینه صورت گرفت. البته که هنوز تا سطح ایده ال فاصله داریم. در زمینه سنگ نیز تعدادی از اعضا فعال شده و دیواره هایی صعود شد. باشگاه بر آن شد تا این بازوی فنی را نیز توسعه داده و سطح دیواره نوردی را بالا ببرد. این امر نیز میسر نمی شد مگر با تسهیم تجربه میان مجربان و مبتدیان. در این راستا و با همین رویکرد از افراد باتجربه در بحث سنگ و دیواره دعوت شد تا به توسعه این بخش کمک نمایند و این امر موجب هدفگذاری صعود دیواره علم کوه شد که در زیر مراحل آن را ذکر می کنیم: 1- پیشنهاد آقای عامر ازوجی برای صعود دیواره علم کوه و برگزاری دوره های تمرینی و پیش برنامه. 2- این پیشنهاد از طرف هیئت مسئولین و کمیته فنی حمایت شد. 3- در تدوین تقویم ورزشی برنامه هایی به عنوان پیش برنامه گنجانده شد. 4- سرپرست این دوره ها و برنامه اصلی آقای مجید درودگر در نظر گرفته شد. 5- قرار شد آقای ازوجی سرپرست پیش برنامه ها بوده و نظارت و ارزیابی نماید . 6- قرار شد شرایطی را برای افراد علاقمند جهت شرکت در این دوره ها اعلام نمایند. 7- شرایط از طرف آقای ازوجی اعلام گردیده و فراخوان زده شده و اطلاع رسانی گردید. 8- قرار شد نفرات بر اساس معیارهای مدون در طول برنامه های تمرینی ارزیابی و به باشگاه ارایه شود. 9- مقرر گردید بر اساس نتایج ارزیابی ها و نظر سرپرست نفرات اصلح برای صعود دیواره اعزام شود. 10- در تقویم ورزشی باشگاه زمان صعود معیین شده اما انعطاف زمانی هم با توجه به شرایط برنامه در نظر گرفته شد. 11- آقای ازوجی چندین جلسه در محل باشگاه توضیحاتی در مورد شرایط برنامه ارایه نمودند. 12- برنامه ها اجرا گردید. علل لغو شدن برنامه صعود دیواره 1- عدم پیگیری آقای درود گر به عنوان سرپرست دوره از نحوه اجرای برنامه ها 2- عدم تدوین معیارهای سنجش و ارزیابی نفرات توسط آقای ازوجی و عدم ارایه آن به باشگاه 3- تعیین زمان انجام برنامه به صورت شخصی و قرار نگرفتن در چارچوب زمانی باشگاه 4- عدم تقسیم تجربه میان نفرات( آقای مهدی فرید و عامر ازوجی در یک کرده قرار گرفته و سایر نفرات بی تجربه با هم هم کرده می گردیدند) 5- بدون توجه به مسایل گروهی، مسیر صعود کرده آقایان مهدی فرید و عامر ازوجی را خودشان ازقبل تعیین نموده بودند. 6- آقای مهدی فرید در جلسه ی هماهنگی حاضر نشدند. 7- آقایان مهدی فرید، عامر ازوجی،مجید درودگر و خانم سمیه قاسمی در برنامه نهایی پل خواب حاضر نشدند. 8- آقای مهدی فرید در جلسه نهایی نیز حاضر نشدند. 9- هیئت مدیره هیچ گزارشی از ارزیابی نفرات و عملکرد آنها دریافت نکرد. 10- در جلسه نهایی کوتاهی های انجام شده در حضور هیئت مدیره توسط آقایان دوردگر و ازوجی مورد قبول واقع شد. 11- تعیین نفرات نهایی در جلسه آخر توسط آقای ازوجی و کاملا ذهنی انجام شد که با نظر قبلیشان متفاوت بود. 12- قرار شد تا خارج از چارچوب زمان با شگاه و بدون حضور آقای درودگر برنامه انجام شود که آقای ازوجی سرپرستی را قبول نکردند. 13- قرار شد که افراد کم تجربه در قالب سرپرستی آقای درودگر بعد از صعود تیم اول به منطقه اعزام شوند به شرطی که تیم اول( آقایان ازوجی و فرید) بعنوان تیم پشتیبانی در منطقه حضور یابند. اما تیم اول(بجز آقای ازوجی که یک روز می ماندند) حاضر به ماندن در منطقه نشدند. 14- کرده بندی بر اساس دوستی، و هدف قبلی چیده شده و برخی کرده ها بسیار ضعیف و برخی بسیار قوی بودند. 15- برخی از نفرات اعلام نمودند که در صورت اعزام درقالب تیم باشگاه بدون توجه به نظر سرپرست حتما باید صعود کنند و فقط برای صعود می آیند. نتایج جلسه نهایی: بعد از برگزاری 4 جلسه با حضور تمامی هیئت مسئولین در جلسه نهایی نقص موجود در فرایند برنامه های تمرینی و کرده بندی مورد قبول سرپرستان برنامه واقع گردید و بانظر کمیته فنی و عدم همخوانی هایی که در کرده بندی، زمانبندی و ارزیابی ها بود مقرر گردید این برنامه از قالب تقویم ورزشی و برنامه باشگاه خارج گردد. با تشکر از تمامی دوستان و همنوردانی که در این زمینه زحمت کشیدند. باشد که تجربه ای برای فعالیت های مشابه قلمداد گردد