امروز دوباره بالگرد منطقه را بررسی می کند؟+ عکس مکان احتمالی تیم

لحظاتی قبل تصویر مختصات محلی که آیدبن بزرگی از آنجا در آخرین تماس خود (ساعت 19:30 شنبه - 29 تیرماه 92) با تهران داشته است به دستمان رسید. توماس لامل، محل آن را بر روی عکس هایی که او در پرواز اول خود تهیه کرده است، مشخص نموده. بر طبق خبری که از سوی رایزن فرهنگی کشورمان در پاکستان به دست رسید نیز، امروز ساعت 5:30 صبح توماس لامل توسط بالگرد دوباره در منطقه گشت خواهد زد. کوهنیوز