دعا میکنیم

/Content/files/fd7dc83b59734864b9555d1118a41d15/1bf19fc195e84dcd9f2a814cc71a47fe.jpeg

در طی تماسی که آقای میرجلالی از باشگاه کوهنوردی تهران با آقای بابازاده از باشگاه آرش داشتند، ایشان فرمودند که (دیروز) اوضاع تحت کنترل بوده و امیدها باقی است. باشگاه تهران در طی همان نماس برای هرگونه کمک اعلام امادگی نمود . در این شرایط تنها ابزار ما دعا است و امیدواریم که خبرهای خوش از سلامتی این سه عزیز ما و همنوردان ما را در این باشگاه مسرور نماید. عکس: وبلاگ آیاز با آرزوی سلامتی و نجات روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران