آرتور هاجرز رفت: یکی از بزرگترین کوهنوردان معاصر و هم دوره کوکوچکا در کاشربروم سقوط کرد

بر اساس اعلام خانواده ارتور در صفحه فیس بو ایشان،هاجرز در روز 7 جولای(17 تیر) هنگام فرود از شکاف ژاپنی ها در کاشربروم یک سقوط کرده و در گذشت. آرتور هم دوره جرزی کوکوچکا بوده و بعد از غیبتی طولانی به کوهستان برگشت و صعود های زمستانی 8 هزار متری ها را ادامه داده و شاگردانی توانمند پرورش داد. روحش شاد منبع: http://www.explorersweb.com/news.php?url=artur-hajzer-is-gone_1373471876