فرصت ثبت نام معدود در دوره پزشکی کوهستان

دوره پزشکی کوهستان برگزار می شود. 20و 21 تیرماه از ساعت 8 صبح در محل باشگاه کوهنوردی تهران. فرصت معدود ثبت نام تا پایان روز سه شنبه 18 تیر ماه جاری مسئول دوره: آقای حسن فولادی09121093270