گزارش خطالراس خورندان به پرسون

/Content/files/cdf9171a4b9542f8bc120ed7a994c2b8/10ccf25ced834503a4c7fa988a8406d6.jpeg

به نام خدا عنوان برنامه:خط رأس خورندان به پرسون شروع برنامه: 15/4 صبح رو به روی ایران فیلم نام سرپرست: مرتضی جهانگیری تعداد نفرات شرکت کننده: 18نفر رأس ساعت 15/4 از تهران حرکت کردیم، بعد از گذشتن از گردنه قوچک به سمت لواسانات می رویم بعد از خروجی افجه که متاسفانه تابلویی برای راهنما و انتخاب مسیر ندارد، مسیر منتهی الیه سمت چپ را انتخاب کنیم: بعد ادامه مسیر می دهیم ولی وارد روستای افجه نمی شویم، مسیر سمت راست را ادامه داده و بعد از حدود 20 دقیقه به روستای برگ جهان می رسیم. بعد ورود به روستا مقداری که جلو می رویم سمت چپ مسجد یا حسینه ای قرار دارد، از جلوی مسجد عبور می کنیم و به سراشیبی تند می رسیم که خاکی و کوتاه در حدود 10 متر می رسیم، پایین سراشیبی به دو راهی می رسیم که مبدا شروع برنامه می باشد، از دوراهی باید مسیر سمت چپ را انتخاب کنیم. در ساعت 6:15 از روستای خورندان حرکت می کنیم، در ابتدای مسیر با باغهای گیلاس،آلبالو و گوجه سبز مواجه می شویم. بعد از عبور از این منطقه زیبا و چشم نواز، به ابتدای یال اصلی در انتهای روستا می رسیم. شروع برنامه با یالی با شیب تندی که به سمت شمال بود حرکت می کنیم ، بعد از گذشتن از اولین یال به سمت شرق و قله ی خورندان ادامه مسیر می دهیم، با فاصله ی کمی از قله خورندان، جهت صرف صبحانه به مدت 30 دقیقه استراحت می­کنیم(ساعت8:30). در ساعت 9 شروع به ادامه مسیر می دهیم و ساعت 9:30 به قله خورندان می رسیم و از قله خورندان به طرف خط رأس اصلی که با تغییر جهت به سمت شمال غرب می باشد ادامه مسیر می دهیم.(از قله خورندان تا به خط رأس اصلی حدود 30 دقیقه زمان نیاز می باشد.) اولین قله بعد از قله خورندان قله وستان می باشد که حدود 3650 متر ارتفاع دارد و بیشترین ارتفاع بین قله های صعود شده می باشد. البته در طول مسیر بعضی یال ها به سمت شمال می باشد.(و در طول مسیر بعد از قله وستان، قله های سرسیاه چال، سیاه چال 2 و سیاه چال 1 را صعود میکنیم.) بعد از آن دوباره به سمت شمال غرب تغییر مسیر می دهیم و بقیه مسیر به طرف غرب می رویم تا می رسیم به گردنه افجه بشم، برای صعود به قله پرسون از گردنه افجه بشم به سمت شمال غرب می باشد.زمان صعود از گردنه افجه بشم حدود 45 دقیقه می باشد. زمان صعود به قله: 35/15 کل مسافت پیمایش:26 کیلومتر مدت زمان پیمایش:13 ساعت- 3ساعت استراحت نکات مهم: 1.همراه داشتن آب به اندازه تمام برنامه. 2.آنتن دهی در طول مسیر میسر می باشد.