گردهمآیی مربیان و مدرسان باشگاه

/Content/files/dbc870da95f84be59fdfa8d7e2ad967f/176a9831d8f6424eb8c583c5fb4466ce.jpeg

کمیته آموزش باشگاه در نظر دارد برای ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش کوهنوردی اعضا و نیز برنامه ریزی برگزاری کلاسهای کوهنوردی نشستی با مربیان و مدرسان باشگاه برگزار نماید. لذا از تمامی مربیان و مدرسان گرامی درخواست می شود در این نشست که روز یک شنبه مورخ 5 خرداد راس ساعت 18 در محل دفتر باشگاه برگزار می شود حضور بهم رسانند. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران