تلاش مجدد پروانه کاظمی

وب سایت شخصی پروانه کاظمی در آخرین اخبار خود از تلاش این کوهنورد زن ایرانی، خبر از برپایی کمپ چهار بر روی قله کانچن جونگا داده است. پروانه کاظمی هیمالیانورد توانمند کشورمان در تلاشی مستقل و شخصی هم اینک بر روی این قله سرسخت در حال فعالیت است. گفتنی است پروانه کاظمی در قالب یک تیم بین المللی برای صعود سومین قله مرتفع جهان در تلاش است. او در روزهای گذشته توانسته تا ارتفاعات ۷۷۰۰ و ۸۲۰۰ متری پیشروی نماید.