پروانه کاظمی وارد کمپ اصلی قله کانچن جونگا شد

بر طبق اخبار کوتاه منتشر شده در وب سایت شخصی پروانه کاظمی هیمالیانورد زن ایرانی، او بعد از گذراندن 8 شب مانی به کمپ اصلی قله کانچن چونگا در ارتفاع 5450 متری این قله رسیده است. پروانه کاظمی در صعود اورست این کوهنورد توانمند ایرانی تا روزهای آینده مرحله اصلی برنامه خود را با تلاش بر روی این قله آغاز خواهد کرد. کوهنیوز