مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر؛ پاسداشت خادمان این عرصه

بنا بر اعلام کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون؛ سیزدهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر؛‌ پاسداشت تنی چند از خادمان این عرصه؛ سید حمید صدیقیان، حمید آسیابان، حمیدکیوانی، عصمت گنجعلی‌پور و پروین تبریزی از ۲ تا ۶ اردیبهشت ماه جاری در تهران، سالن‌سنگ‌نوردی شهدای اوقاف برگزار خواهد شد. شرایط تکمیلی در اخبار پیشین درج گردیده بود