قیچی ساز در کمپ اصلی ماکالو مستقر شد

«قیچی ساز» در کمپ اصلی «ماکالو» مستقر شد پایگاه خبری فدراسیون: بنا بر خبر ارسالی از سوی «عظیم قیچی ساز»؛ وی امروز به همراه اعضا تيم به کمپ اصلی قله‌ی «ماکالو» رسیدند و همگی در ارتفاع ۵۶۰۰ متری این کمپ مستقر شدند. «قیچی ساز» افزود: بنا داریم چند روز استراحت و سپس صعود خود به ارتفاعات بالاتر را آغاز کنیم.