آخرین جلسه عمومی سال 1391

/Content/files/2c3291c8174e470aaab3e539a134e266/263ea6c8f2c840d19a22cb68be726ce5.jpeg

با فرا رسیدن ایام نوروز و اواخر سال 91،جلسه عمومی روز سه شنبه مورخ 22 اسفند سال جاری به عنوان آخرین جلسه سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است در کنار برنامه های جاری ، در این جلسه تقویم ورزشی شش ماهه اول سال 1392 مجددا توزیع گردیده و کارت تبریک های تهیه شده برای نوروز به همنوردان گرامی تقدیم خواهد شد. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران