عرض تسلیت به حمید ناظوری عضو هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/2c3291c8174e470aaab3e539a134e266/6a1ea61816784bcfa69065062cedb70b.jpeg

مطلع شدیم که آقای حمید ناظوری عضو هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی تهران و مسئول کمیته مالی در غم از دست دادن یکی از بستگان نزدیک خود به سوگ نشسته است. باشگاه کوهنوردی تهران این ضایعه رابه ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند منّان برای آن مرحومه رحمت و برای بازماندگان صبر مسئلت می نماییم. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران