ارایه گزارش صعود زمستانی قله قاش مستان(دنا)

/Content/files/2441581c0ec440d8bd55c578a7031eb7/340854f2ce42402bbc1334ad109a94dd.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی می رساند در راستای صعود موفق زمستانی قله قاش مستان(با شعار پایندگی پیشکسوتان کوهنوردی و سرافرازی جوانان)،گزارش برنامه مذکور در جلسه عمومی سه شنبه مورخ 1 اسفند از ساعت 18 در محل باشگاه کوهنوردی تهران ارایه خواهد شد.