عرض تسلیت به خانواده استاد وارطان زاکاریان

/Content/files/9e925efad49d428597f1689386ffd952/7aa79243a1cd49abb102559256e793a7.jpeg

تعداد 3 نفر از اعضای باشگاه شب گذشته برای عرض تسلیت به مقابل منزل استاد وارطان زاکاریان رفته و طی دیداری با پسر ایشان مراتب تاسف و تاثر باشگاه را به ایشان و خانواده محترمشان اعلام نمودند . همچنین بنر تسلیت که از طرف باشگاه تهیه شده بود مقابل منزل ایشان نصب شد. استاد زاکاریان از اعضای افتخاری باشگاه بوده و اعضای باشگاه در سالهای گذشته از آموزشهای ایشان بسیار بهره برده بودند