شصت‌ونهمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «کوه» منتشر شد

/Content/files/1144b39df76c4e3e9b501977cb5c3bc9/5be80f07559a4f62ba2c8cb326ded5b8.jpeg

شصت‌ونهمین شماره‌ی فصلنامه‌ی کوه (سال هجدهم - زمستان ۹۱) منتشر شد ... این نشریه را می‌توانید از پیش‌خوان مطبوعات در سراسر کشور تهیه نمائید. در این شماره می‌خوانیم: تاریخچه و گزارشی از برگزاری جشن‌واره‌ی بین‌المللی بیستون، من گره‌ی دو سرطناب را دوست دارم، زبان همدلی بر دیواره‌ی بیستون، اخبر ... و ده‌ها مطلب خواندنی دیگر.