ستاد اطلاع رسانی در

/Content/files/14399badff3f40e1ae89233f42afdad3/30e60dc030cb4801be590f81c75ba1eb.jpeg

در پی کاهش حوادث و موفقیت آمیز بودن "طرح ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان" در ارتفاعات شمال تهران، "گروه کوه نوردی لواسان" قصد دارد با همکاری "هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران" در منطقه دشت هویج لواسان؛ اقدام به احداث یک ایستگاه اطلاع رسانی جدید نماید ... این ایستگاه از روز جمعه 15/10/1391، با عنوان "ایستگاه دشت هویج"؛ فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. شایان ذکر است فعالیت این ایستگاه، تنها در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی می باشد. تجربیات چند سال اخیر نشان داده است؛ استقرار نفرات آموزش دیده و مربی راهنمایان سختکوش در ایستگاه های ستاد اطلاع رسانی، به کاهش حوادث و تلفات کوهستان؛ کمک شایانی می نماید. در پایان هفته، بیش از 200 کوه نورد با گذر از این دشت زیبا؛ اقدام به صعود یا فرود می کنند. در این ایستگاه نیز همانند سایر ایستگاه های ستاد، 10 نفر از اعضای "گروه کوه نوردی لواسان" با همکاری و مدیریت "هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران" ضمن توزیع بروشورهای هشتگانه اطلاع رسانی؛ اقدام به ارائه توصیه های ایمنی، آموزشی و زیست محیطی می نمایند. با توجه به این که "دشت هویج"، یکی از جاذبه های طبیعی منطقه محسوب شده و مبدا بسیاری از قلل مرتفع؛ نظیر سرسیاه غار، اندار، پرسون، ریزان، آتشکوه و ... می باشد؛ از اهمیت ویژه ای در امر اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان، برخوردار است. منبع:سایت هیئت کوهنوردی استان تهران