مسئولان کارگروه‌ها و زیرمجموعه‌های کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران تعیین شدند

/Content/files/223634ea281a47f79a2e11aea06c3806/4056379b5d13492e9e1e490433efcc54.jpeg
پیرو تغییر و تحول هیئت‌مدیره باشگاه کوهنوردی تهران و انتخاب آقای مسعود محمدی به عنوان مسئول کمیته فنی باشگاه، در دومین جلسه هیئت‌مدیره جدید، مسئولان پیشنهادی کمیته فنی برای مدیریت کارگروه‌ها و زیرمجموعه‌های این کمیته مورد بررسی قرار گرفتند و مسئولان جدید به شرح زیر تعیین شدند:
مسئول آموزش باشگاه: آقای هوتن نگهبان
مسئول انبار فنی باشگاه: آقای ابوالفضل میرزاده
مسئول کارگروه ناوبری: آقای مسعود محمدی
مسئول کارگروه کوهنوردی با اسکی: آقای زیدان حسینی
مسئول کارگروه کوهپیمایی:‌ آقای امیر طالشی
مسئول کارگروه سنگنوری: آقای مهدی محمدی
مسئول کارگروه آمادگی جسمانی: آقای امیرهوشنگ پهلوان‌زاد
 
 
بدین وسیله ضمن تشکر از تمامی مسئولان پیشین کارگروه‌های و زیرمجموعه‌های کمیته فنی باشگاه که در طی دو سال گذشته با دلسوزی و زحماتشان بخشی از امور باشگاه را به‌عهده داشتند، امیدواریم در ادامه کار نیز شاهد همکاری و مشارکت این عزیزان در مسیر پیشرفت باشگاه کوهنوردی باشگاه باشیم. همچنین امیدواریم تمامی اعضای باشگاه کوهنوردی تهران با همدلی و همیاری در اداره امور هر یک از کارگروه‌های باشگاه یاری‌رسان مسئولان و همنوردانشان باشند.
شایان ذکر است به زودی با فعال شدن دیگر زیرمجموعه‌های کمیته فنی باشگاه از جمله کارگروه اسکای رانینگ، دره‌نوردی، غارنوردی و... نیز مسئولان این کارگروه‌های تخصصی تعیین و اطلاع‌سانی خواهد شد.
امیدواریم در آستانه چهلمین سال تاسیس باشگاه کوهنوردی تهران با مشارکت هم بتوانیم در مسیر توسعه و پیشرفت باشگاهمان گام‌های بلندی برداریم.