تقویم ورزشی شش ماهه نخست سال 95

/Content/files/eb6ab49f1ae542beb0cd4118d3f4c8fb/96036d1187e34865a1fe216d1f65c64e.jpeg

تقویم ورزشی شش ماهه نخست سال 95 باشگاه جهت اطلاع سرپرستان و همنوردان گرامی تقدیم می گردد. امید است با همیاری ، همفکری و حضور فعال در برنامه ها در پیشبرد اهداف باشگاه موفق باشیم