تاریخ و حوادث کوه نوردی ایران

/Content/files/23cc699302ff48f09f5ca099c0dc19bb/cfd5f7eb027d44a18d6e15f4e2b9ae43.jpeg

جلسه عمومی این هفته ی باشگاه فردا سه شنبه بیست و یکم مهرماه با حضور استاد و پیشکسوت کوه نوردی جناب آقای محمود نظریان برگزار خواهد شد. دراین جلسه آقای نظریان پیرامون تاریخ و حوادث کوه نوردی ایران مطالبی را ارائه خواهند نمود. حضور حداکثری همنوردان گرامی ساعت 18 مورد انتظار است