ارائه اصول گزارش نويسي

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/45e89bf34066404fa90e03ecccf57de0.jpeg

درجلسه ي عمومي اين هفته ي باشگاه ،روز سه شنبه هفدهم شهريور ماه ، اصول گزارش نويسي در كوه نوردي توسط آقاي مهدي هنرمند از همكاران روابط عمومي فدراسيون كوه نوردي و صعودهاي ورزشي ارائه مي گردد.حضورحداكثري همنوردان گرامي به ويژه اعضاي جديد دراين جلسه مورد تاكيد است.