برنامه سنگ نوردي ويژه اعضاي جديد

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/7f5e584ce9114861b9bf828abb2f33ce.jpeg

برنامه سنگ نوردي ويژه اعضاي جديد ورودي سال 94 جمعه ي اين هفته در منطقه ي بند يخچال برگزار مي گردد. جهت هماهنگي با سرپرست برنامه ، آقاي نصيري تماس حاصل نماييد (09128048862) زمان : جمعه 94/6/6 ساعت 6 صبح مكان: ميدان مجسمه دربند