تغییر زمان و مکان برگزاری دومین دوره مسابقات دوی کوهستان

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/7df9bd2f43524015ae9e3041d495ed4c.jpeg

پیرو بخشنامه شماره 2631/263 تاریخ 07/مرداد/94 مبنی بر برگزاری دومین دوره مسابقات دوی کوهستان (اسکای رانینگ) قهرمانی کشور و انتخابی صعود سریع دماوند در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی استان البرز، به آگاهی می‌رساند؛ زمان و مکان مسابقات مذکور به شرح زیر تغییر می‌یابد؛ ... - زمان پذیرش: پنجشنبه 5 شهریور 1394 ، ساعت 14 تا 18 - زمان برگزاری جلسه فنی: پنجشنبه 5 شهریور 1394 ، ساعت 19 تا 20 - زمان برگزاری: جمعه 6 شهریور 1394، ساعت 8 صبح (آقایان) و ساعت 9 صبح (بانوان) - پایان مسابقه: ساعت 14:00 - مکان پذیرش: کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان حصارک، بلوار خوارزمی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات، سالن قدیر. - توجه: ـ تأمین خوابگاه و تغذیه به عهده میزبان می‌باشد. ـ جهت کسب اطلاعات و هماهنگی بیشتر می‌توانید با آقای محمد سی‌سی به شماره 09196429183 تماس حاصل نمایید. ـ سایر شرایط مندرج در بخشنامه پیشین کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.