استقبال از تيم خانتانگري وپوبدا

/Content/files/4d278665575b4e0d9afec123c81e53c2/a42bdfb6096547bdb38f9e62a0fb8535.jpeg

طبق اطلاع واصله تيم خانتانگري و پوبدا روز سه شنبه بعد از ظهر بيست و هفتم مردادماه از طريق فرودگاه امام به ميهن باز مي گردند. جهت استقبال ازاين عزيزان به ويژه همنوردان پرتلاش باشگاه آقايان سعيد پناهي و ايمان خليلي و همچنين هماهنگي اياب و ذهاب با آقاي رئوفي( 09124307645 ) تماس حاصل نماييد.حضور حداكثري همنوردان گرامي در مراسم استقبال مورد تاكيد است.