برنامه ي تنگه ي رغز

/Content/files/9531e507ddbb4b108561d42506dd10cb/d37bd13d1bd14d8f9a7e6242ad03fab3.jpeg

طبق تقويم ورزشي شش ماهه اول سال 94 باشگاه ، برنامه ي تنگه ي رغز در منطقه ي داراب استان فارس در تاريخ 24 ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد ، لذا همنورداني كه تمايل به شركت دراين برنامه دارند با توجه به ضرورت برنامه ريزي و تهيه بليط در اسرع وقت با آقاي هنركار سرپرست اين برنامه تماس حاصل نمايند 09122993633