تقويم ورزشي شش ماهه اول سال 94

/Content/files/41c168d5220e4998bfc5f29c25605f0b/3aeee3cee786447ebe815d235db3bb13.jpeg

تقویم ورزشی شش ماهه اول سال ۹۴ باشگاه جهت اطلاع سرپرستان و همنوردان گرامی طبق جداول زير ارائه مي گردد.امید است با درایت و برنامه ریزی دقیق همچون سنوات گذشته در اجرای برنامه ها دقت کافی به عمل آید تا شاهد موفقیت و سلامتی اعضا باشیم.