فراخوان کارگروه آموزش فدراسیون در خصوص ارائه نظرات نسبت به جزوات آموزشی

/Content/files/11a649264a26425785249b4b31d9174f/854cf12448d246a6bdaa5944bac5ab44.jpeg

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در نظر دارد تمامی طرح‌درس‌ها و جزوات آموزشی خود را در سال ۹۳ مورد بازبینی و ویرایش قرار دهد. لذا از تمامی کوهنوردان، مربیان و صاحب‌نظران محترم و همچنین کارشناسان آموزشی تقاضا می‌شود مطالب، عکس‌ها، انتقادات، نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون جزوات آموزشی تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۳ به آدرس پست الکترونیکی msfi.edu@gmail.com ارسال نمایند. بدیهی است کلیه موارد سازنده و کارشناسی ارسالی در این مجموعه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.