فراخوان اردوهای آموزشی هیمالیانوردی

/Content/files/c6b717b89c9142529c68e285858391fb/c89993766dc34ca18fa99db65d091ec4.jpeg

پيرو برگزاری جلسه ی مشترک کارگروه هیمالیانوردی و صعودهای بلند هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران با مسئولین هیئت ها،حوزه ها،باشگاه هاو گروه های کوه نوردی استان تهران وتجربیات بدست آمده دربرگزاری دوره های آموزشی و اعزام های صورت گرفته تیمی و انفرادی ، کارگروه هیمالیانوردی و صعودهای بلند هیئت در نظر دارد با توجه به نظرات و پیشنهادات مطروحه در جلسه ی فوق از نیمه ی دوم آذز ماه اردوهای آموزشی را در دو بخش آقایان و بانوان را در راستای ارتقای سطح فعالیت های هیمالیانوردی و صعودهای بلند برگزارنماید و درصورت فراهم شدن شرایط مالی و موافقت فدراسیون محترم کوه نوردی و صعودهای ورزشی جهت کسب تجربه و صعود به یکی ازقلل مرتفع برون مرزی اقدام نماید. لذا مجموعه های کوه نوردی استان می توانند با توجه به شرایط زیر افراد واجد شرایط را حداکثر تا ۹۳/۹/۱ با نامه به هیئت معرفی نمایند. - شرط سنی حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۵ سال - تصویر مدارک کارآموزی برف و سنگ - معرفی نامه از هیئت ، باشگاه و گروه های استان تهران - ارائه گواهی صحت و سلامت پزشکی - تصویر کارت ملی به همراه یک قطعه عکس ۳٫۴ کارت بیمه ورزشی سال جاری