تقويم اجرايي برنامه ي شاخص زمستان

/Content/files/c6b717b89c9142529c68e285858391fb/ebffb313ca8b4bab991fd807d00554fa.jpeg

باشگاه کوهنوردی تهران در ادامه تصمیمات جهت دار در خصوص برنامه شاخص صعود زمستانی علم کوه,تقویم اجرایی زیر را برای اعضاء شرکت کننده در نظر گرفته است. این تقویم شامل شش پیش برنامه می باشد که هر یک دارای محورهای مختلفی از جمله شناخت اصول صعودهای زمستانی,آشنایی با صعودهای سنگین زمستانی, بیواک و غار برفی و ... می باشند. لذا با توجه به هدفمند بودن این تقویم به منظور ارتقای سطح صعود اعضا, از کلیه افراد متقاضی برای حضور در برنامه اصلی دعوت به شرکت هرچه مصمم تر در این پیش برنامه ها میشود. بدیهی است میزان حضور افراد در برنامه های مذکور لحاظ خواهد شد. ردیف نام برنامه تاریخ اجرا مدت (روز) منطقه محور برنامه 1 پیش ثبت نام حداکثر تا 9 آبان - - برآورد تعدادنفرات جهت مشخص شدن مقدار بارگذاری 2 بارگذاری 11 آبان 2 رودبارک - 3 پیش برنامه ها* کهار 14 آذر 1 کلوان شناخت اصول صعود های زمستانی 4 سرکچال 21 آذر 2 شمشک - 5 دماوند 27 آذر 3 ناندل آشنایی با صعود های سنگین زمستانی 6 سوز چال 12 دی 2 هویر - 7 آموزش بیواک و غار برفی 19 دی 1.5 ولنجک - 8 شاه البرز 10 بهمن 2 طالقان شبیه سازی صعود نهایی 9 نظر نهایی سرپرست برنامه *شرکت در پیش برنامه های اعلام شده اجباری می باشد. اولویت با نفراتی است که زودتراعلام آمادگی و ثبت نام کرده اند. باتوجه به کیفیت وکمیت عملکرد نفرات دربرنامه های فوق, سرپرست تیم نهایی راتعیین میکند