برگزاري اردوي سنگ نوردي

/Content/files/68d4b0455624440c9ec06a573b520473/f4bd575d3939421380f9b38722addf72.jpeg

با سلام . كميته فني باشگاه اقدام به برگزاري اردوي آمادگي سنگ نوردي نموده است لذا همنورداني كه مايل هستند و كارآموزي مقدماتي سنگ نوردي را گذرانده اند تا پايان شهريور ماه با آقاي علي نصيري تماس حاصل نمايند.بديهي است با توجه به ظرفيت محدود نفرات اردو، اولويت با همنورداني است كه سريعتر اعلام آمادگي نمايند