صعود گرده آلمانها

/Content/files/0a1a907ca0d84fb69a3aaed3712917c9/525b22800f074a00931a4f6359a52399.jpeg

با سلام طبق تقويم ورزشي شش ماهه اول سال 93 باشگاه ، صعود گرده آلمانها با موفقيت انجام گرفت . اين برنامه به سرپرستي آقاي علي نصيري و كمك سرپرستي آقاي حسين صالحي توسط ده نفر از اعضاي باشگاه برگزار گرديد