گزارش جلسه عمومی/ سوم دیماه

/Content/files/4b0cb2b2dd9440b6a44d406eb8537c5e/98f378b4fb784307973e0e505ceb17a5.jpeg

مسئول جلسه: آقای محمد رئوفی جلسه امروز در ساعت 18:25 با حضور حدود 60 نفر از همنوردان و با سخنان آقای رئوفی آغاز گردید. در ابتدای جلسه گزارشی از برنامه صعود به قله دوشاخ که در تاریخ جمعه 29 اذر و به سرپرستی استاد رئوفی ، کمک سرپرستی خانم لیلا علیزاده و مسئولیت فنی آقای حسن دباغی انجام شده بود توسط آقای علیرضا زمانی ارایه گردید. در ادامه مسئول جلسه در مورد انجام برنامه های جدید کوهنوردی توسط اعضای مستعد باشگاه و پیشنهاد برنامه های نو به کمیته فنی سخنانی را بیان نمودند. گزارش برنامه گرده آبک گزارشی بود که پس از سخنان آقای رئوفی توسط آقای کورش حسن زاده ارایه گردید. این برنامه نیز در روز جمعه 29 اذر در منطقه میگون انجام گردیده بود. برنامه گرده آبک به سرپرستی آقای رضا برمکی ، کمک سرپرستی آقای محسن خسروی و مسئولیت فنی خانم راضیه خادمیان با حضور 13 نفر از اعضای باشگاه برگزار گردیده بود. برنامه مذکور به علت حجم برف بالا و نیز نفرات زیاد منجر به صعود قله نشده بود. در ادامه آقای ابوالفضل زمانی به عنوان مسئول فنی باشگاه نکاتی را در مورد برنامه آبک بیان نمودند که از نکات مثبت آن به درگیر نمودن تمام تیم برروی تیغه ها و تقسم تجربیات میان نفرات تیم اشاره کرده و از نکات منفی برنامه به نداشتن کلاه کاسک دو نفر از اعضای تیم، عدم استفاده بهینه از طناب بر روی تیغه ها و استفاده بر خی از طنابهای غیر استاندارد اشاره نمودند که سرپرست برنامه نیز پاسخهایی را عنوان کردند. مسئول جلسه در بین برنامه ها توضیحاتی را در مورد ستاد اطلاع رسانی کوهستان بیان نموده و آقای مسعود محمدی جدول تیمهای تعیین شده برای ستاد را برای همنوردان به نمایش گذاشتند. در ادامه ثبت نام برنامه زمستانی قله آزاد کوه توسط سرپرست برنامه خانم راضیه نژاد زارع انجام شده و توضیحاتی نیز در مورد برنامه مذکور عنوان نمودند. اخرین ثبت نام جلسه امروز نیز مربوط به برنامه قله کماچال به سرپرستی سید سعید میرجلالی بود که توسط خود ایشان صورت گرفت. قسمت نهایی جلسه امروز به مبحث" بررسی و انتقاد از عملکرد فصل پاییز هیئت مسئولین باشگاه " اختصاص داشت. در این نشست که توسط مسئول جلسه اداره می گردید انتقاداتی در زمینه های: تقویت وسایل غارنوردی انبار، اهتمام به برنامه های غارنوردی، عضوگیری باشگاه، استعداد یابی، جلسات آموزشی، برنامه های تقویم اعضای جدید، احترام و حفظ پیشکسوتان ، سرپرستی برنامه های شاخص، تعاد زیاد نفرات در برنامه های زمستانی، برنامه های تقویم ورزشی و ... توسط همنوردان مطرح گردید که پاسخهایی از طرف هیئت مسئولین و کمیته های مربوطه ارایه شد و در مورادی نیز در مورد کاستی ها و نقایص عذرخواهی شده و مواردی نیز قابل بررسی بودند. قابل ذکر است که در ابتدای نشست انتقادی آقای میرجلالی گزارشی از اقدامات انجام شده در مورد انتقادات فصول گذشته ارایه نمودند. جلسه در ساعت 20:10 به پایان رسید. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران