باشگاه اسپیلت/گزارش صعود خانتانگیری

/Content/files/eb15b7a2668544038734e9b742c96e61/1f21aeeedace4e5db18ffbaea8a3fd08.jpeg

بنا بر ایمیل ارسالی باشگاه اسپیلت :گزارش برنامه «صعود به خانتگری؛ از فتح قله‌ها تا لمس قلب‌ها» به همراه فیلم و عکس چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۵ الی ۱۷ خیابان انقلاب، بین مفتح و بهار، خیابان خاقانی، سالن اجتماعات شوراهای مردم نهاد شهر تهران، توسط باشگاه «اسپیلت» برگزار می‌شود.