تقویم پاییز اعضای جدید سال 1392

/Content/files/554a2c2a0a3c494da249fb99d11d4f9a/75c112f545bd47e8aed249e9e81b626d.jpeg

برای مشاهده با کیفیت اصلی روی تصویر کلیک نمایید. توضیحات: اعضای جدید افرادی می باشند که از فروردین ماه سال جاری در با شگاه کوهنوردی تهران ثبت نام نموده اند+اعضایی که در تقویم فصل بهار و تابستان به علت غیبت در یک یا چند برنامه مجوز شرکت در برنامه های عادی را کسب ننموده اند( موضوعات آموزشی را که در تقویم بهار غایب بودند را در این فصل شرکت نمایند) کلیه اعضای جدید ملزم به شرکت در تمامی برنامه های مذکور می باشند. کلیه اعضای جدید جهت عضویت رسمی در باشگاه ملزم به شرکت در دوره های آموزشی (کارآموزی) فدراسیون کوهنوردی می باشند که از طریق باشگاه اطلاع رسانی و اجرا خواهد شد. هزینه هر برنامه در تقویم مذکور 100000 ریال می باشد. کلیه اعضای جدید بعد از شرکت در تمامی برنامه های تقویم و با نظر کمیته فنی می توانند در برنامه های اصلی باشگاه شرکت نمایند.