اخبار لنین

طبق آخرین تماس در ساعت ۱۵ دوشنبه ۲۱ مردادبه وقت تهران کلیه اعضاء تیم لنین مجددا" به کمپ ۳ بازگشته و در انتظار هوای مساعد برای صعود قله می باشند، ضمن اینکه بر اساس سایت های هواشناسی ، هوای قله لنین از چهار شنبه تا جمعه برای فتح قله مطلوب بوده که این موضوع توسط ستاد پشتیبان از تهران به سرپرست گروه منعکس گردید و به نظر می رسد انشاءا.... در صورت وجود شرایط لازم (آب و هوا و سایر شرایط) تیم حمله از سه شنبه یا چهار شنبه برای فتح قله اقدام می نمایند. با آرزوی صعودی سالم و موفق