16 مرداد ماه:مراسم بزرگداشت تیم برودپیک

/Content/files/fd7dc83b59734864b9555d1118a41d15/7f7555ed91d44be8b9bafbeaa48dfeff.jpeg

باشگاه کوه نوردان آرش با همکاری و مساعدت شهردار محترم تهران و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران مراسم بزرگداشت گشایش مسیر ایران در برودپیک را در روز چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 از ساعت 18:45 الی 20:20 در سالن همایش برج میلاد برگزار می نماید.