از 22 تیر 1392 تا اطلاع ثانوی: "ممنوعیت برگزاری دوره کارآموزی مقدماتی برف

"قابل توجه مربیان و مدرسان برف و یخ" "فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی" با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود برف، "برگزاری دوره کارآموزی مقدماتی برف" در کلیه مناطق کشور از تاریخ ۲۲ تیر ۹۲ تا شرایط مساعد؛ ممنوع بوده و فدراسیون به مدارک دوره‌هایی که پس از تاریخ مذکور، برگزار گردد؛ ترتیب اثر نخواهد داد.