هجدهم تیرماه جاری: تشکیل مجمع عمومی و فوق العاده

/Content/files/bef6d29fa2a14c6b8ecf5eaabe1838e0/ecb7f4b563d44a258cafd6fac2e24775.jpeg

قابل توجه اعضای رسمی باشگاه کوهنوردی تهران: همانگونه که اعضای محترم مطلع می باشند،پس از تبدیل شدن ساختار گروه به باشگاه و ثبت حقوقی آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری،کمیته ای جهت تدوین یک اساسنامه جدید تعیین و مشغول بکار گردید. در نهایت این کمیته بعد از حدود یک و نیم سال تلاش بی وقفه و جلسات متعدد و مطالعه و تحقیق بسیار،اساسنامه جدیدی را تدوین نموده که ترکیبی از اساسنامه گروه،اساسنامه پیشنهادی اداره ثبت شرکتها و نیازهای امروز باشگاه می باشد. حال هیئت مدیره باشگاه در نظر دارد این اساسنامه را جهت تصویب در مجمع عمومی فوق العاده به رای بگذارد تا در صورت تصویب،ملاک عمل و اساس اقدامات بعدی باشگاه قرار گیرد. در این راستا مجمع عمومی و فوقالعاده در روز سه شنبه مورخ 18 تیر سال جاری راس ساعت 17:30 در محل باشگاه تشکیل می گردد. امید است تا با حضور خود قدمی در پیشبرد اهداف باشگاه برداریم با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران