فراخوان گردآوری افتخارات باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/fd468365128841c8af3cc20e73bfdda7/17a9631630a7441180cc9718e834bce0.jpeg

به اطلاع دوستان و همنوردان می رساند کمیته روابط عمومی باشگاه برای بروز رسانی افتخارات باشگاه،قصد گردآوری فعالیتهای شاخص در زمینه های: صعود قلل،برنامه های فنی،برنامه هایی که برای اولین بار انجام شده،فعالیت های علمی،فرهنگی،هنری،زیست محیطی و ... که در تاریخ باشگاه کوهنوردی تهران از بدو تاسیس تاکنون صورت گرفته را دارد. لذا از کلیه همنوردان و کوهنوردان درخواست می نماییم در صورت داشتن اطلاعات کافی در هرکدام از زمینه های مذکور آنرا از طریق ایمیل باشگاهinfo@tclcl.ir به این کمیته ارسال نمایند. در ضمن برای آشنایی افتخارات باشگاه و فعالیت های مرتبط می توانید به بخش "افتخارات باشگاه" در صفحه اصلی سایت مراجعه فرمایید. با تشکر کمیته روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران