شرایط نامساعد جوی و پایان تلاش کوهنوردان ایرانی در کانچ نجونگا

بر طبق اخبار منتشر شده در وب سایت شخصی پروانه کاظمی، این هیمالیانورد زن ایرانی که بر روی قله کانچن جونگا در تلاش است بعد از دو تلاش ناموفق جهت صعود نهایی این قله، به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی به کمپ اصلی این قله بازگشته است. این کوهنورد تهرانی در دو تلاش خود توانسته بود به ترتیب ارتفاعات 7700 متری و 8200 متری این قله را لمس نماید، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و وزش باد شدید مجبور به برگشت به کمپ 4 این قله شده بود. همچنین در انتهای این خبر آمده است: «کمپ اصلی در زیر بارش زیاد برف پنهان شده است.» احتمال تلاش دوباره پروانه کاظمی بر روی این قله بسیار ضعیف است. گفتنی است در تلاش دوم تا ارتفاع 8200 آقای شهلایی نیز در تیم بوده و گویا هم اکنون در کمپ اصلی بسر می برند برگرفته از کوهنیوز