ارایه گزارش برنامه های انجام شده در تعطیلات عید

/Content/files/c758d9135d3e46b088252a70a64d459d/18c204cecda540a5ae715c95990e183a.jpeg

بنا به پیشنهاد کمیته اجرایی باشگاه کوهنوردی تهران همنوردانی که در مدت تعطیلات نوروز برنامه های کوهنوردی انجام داده اند می توانند برای ارایه گزارش برنامه های مذکور با کمیته اجرایی باشگاه آقای محمدی تماس بگیرند. شماره تماس: 02166561408 با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران