عناوین کلی جلسه عمومی این هفته 17 بهمن 91

/Content/files/9e925efad49d428597f1689386ffd952/dfae077eae344bdfa80f0d0eee871fde.jpeg

قابل توجه تمامی همنوردان عزیز، عناوین برنامه های جلسه عمومی این هفته باشگاه به شرح زیر میباشد مسئول جلسه: سر کار خانم معصومه عماری گزارش برنامه قله دوشاخ به سرپرستی آقای قاسم سلطان تویه گزارش برنامه قله هفتخوان به سرپرستی آقای مسعود محمدی گزارش برنامه یخ نوردی هملون به سرپرستی آقای علی نصیری گزارش علت عدم اجرای برنامه قله جانستون به سرپرستی آقای حسین صالحی ثبت نام و توضیحات نهایی در مورد برنامه قاش مستان توسط آقای ابوالفضل زمانی ثبت نام و پیش گزارش برنامه دوچرخه سواری کویر ورزنه توسط آقای سعید گودرزی روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران