تحویل کتاب

/Content/files/14399badff3f40e1ae89233f42afdad3/3b2aaf8ba9d5473990b4f6d0a6bdd832.jpeg

به اطلاع اعضای محترم باشگاه کوهنوردی تهران می رساند کتابخانه باشگاه در حال ساماندهی و شماره بندی مجدد می باشد لذا خواهشمند است کتبی که به صورت امانت برده شده است تا روز سه شنبه 26 دی ماه به دفتر باشگاه تحویل نمایند. با تشکر روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران