• فراخوان عکس منتخب

  فراخوان عکس منتخب

  با شگاه کوهنوردی تهران قصد دارد طبق روال سالهای گذشته اقدام به چاپ عکس منتخب اعضای باشگاه بر روی کارت تبریک سال نو نماید. لذا کلیه اعضاء می توانند عکسهای منتخب خود را با شرایط زیر به دفتر باشگاه (کمیته روابط عمومی)تحویل نما ...

 • دوره بهمن شناسی در تاریخ 11 بهمن برگزار می گردد

  به اطلاع همنوردان و کوهنوردان گرامی می رساند برگزاری دوره آموزش بهمن شناسی به تاریخ های11و12 و 13 بهمن ماه موکول گردید: تئوری: روز چهار شنبه11 بهمن ساعت 3 تا 8 در محل باشگاه کوهنوردی تهران عملی:روزهای پنجشنبه و جمعه 12و13 ب ...

 • دوره آموزشی بهمن شناسی در تایخ 11 بهمن برگزار می گردد

  دوره آموزشی بهمن شناسی در تایخ 11 بهمن برگزار می گردد

  به اطلاع همنوردان و کوهنوردان گرامی می رساند برگزاری دوره آموزش بهمن شناسی به تاریخ های11و12 و 13 بهمن ماه موکول گردید: تئوری: روز چهار شنبه11 بهمن ساعت 3 تا 8 در محل باشگاه کوهنوردی تهران عملی:روزهای پنجشنبه و جمعه 12و13 ب ...

 • کلاس کمکهای اولیه با هماهنگی هلال احمر

  کلاس کمکهای اولیه با هماهنگی هلال احمر

  به اطلاع همنوردان و کوهنوردان گرامی می رساند یک دوره کلاس کمکهای اولیه با شرایط زیر برگزار می گردد: زمان: از روز دوشنبه 16 بهمن ماه بصورت هفته ای یک جلسه از ساعت 17 الی 20 در دفتر باشگاه کوهنوردی تهران(دوشنبه ها) مدرس دوره: ...

 • ثبت نام دوره کمکهای اولیه

  به اطلاع همنوردان و کوهنوردان گرامی می رساند یک دوره کلاس کمکهای اولیه با شرایط زیر برگزار می گردد: زمان: از روز دوشنبه 16 بهمن ماه بصورت هفته ای یک جلسه از ساعت 17 الی 20 در دفتر باشگاه کوهنوردی تهران(دوشنبه ها) مدرس دوره: ...

 • ثبت نام دوره کار با جی پی اس

  به اطلاع همنوردان و کوهنوردان گرامی می رساند یک دوره کلاس نقشه خوانی و کار با جی پی اس به صورت تئوری و عملی با شرایط زیر برگزار می گردد: تئوری: روزهای دوشنبه و چهارشنبه مورخ 7 و 9 اسفند از ساعت 16 در دفتر باشگاه کوهنوردی ته ...